Snoezelen

 

Metoda pochází z Holandska, její podstatou je vytvoření multisenzorického prostředí s příjemnou atmosférou a smyslovými podněty. V našem tmavě zeleném snoezelen(u) lze při zatemnění využít světelných efektů, lépe vnímat zvuky a hudbu, cítit vůni a nechat se unášet na vlnách vodního lůžka.

Terapii lze vést

-      relaxačně (uvolnění, ztišení, vnímání tepla, doteků, tichých zvuků, lidské blízkosti ...)

-      stimulačně (zájem, pohyb, aktivita, komunikace, radost)

 

  Pracovník (fyzioterapeut, pedagog, logoped, zdravotník) si volí techniky pro předem zvolený záměr, např.

-      pobyt v snoezelenu, trávení volného času

-      relaxaci

-      bazální stimulaci

-      rozvoj smyslového vnímání

-      zrakovou stimulaci

-      masáže a aromaterapie

-      rozvoj vnímání, komunikace a emocionality

-      pokles agresivity

-      rozvoj motorických dovedností.

 

Projekt snoezelen vznikl za podpory:

Nadace ČEZ  (rekonstrukce prostor pro terapeutickou místnost Snoezelen)

Sklenářství Nonstop (zrcadla)

Nadace Děti Kultura Sport (vodní postel a světelné efekty)

Sun Technik Plus s. r. o. (venkovní roleta pro zastínění)

Nadaci Leontinka (pomůcky pro zrakovou stimulaci)