Aktuality


8. 3. 2023 CANISTERAPIE

2. 3. 2023 CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ V MALENOVICÍCH

13. 3. 2023 CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ V MALENOVICÍCH

21. 3. 2023 DEN DOWNOVA SYNDROMU
                NA KAŽDOU
NOŽKU
                 JINOU
PONOŽKU

24. 3. 2023 POHÁDKOVÉ RADOVÁNÍ SŠPGS ZLÍN
 

STACIKBUS
Helena Strnadová

Cestovatel Hnzelka daroval nám Zlína kus,
jeho vilu na kopečku nazýváme stacikbus.
Vezeme se stacikbusem celoročně den co den,
na víkendy vyrážíme každý sólo po svém ven.
O společné jízdě nás všech dětiček a tet
dalo by se dlouhosáhle cestopisně vyprávět.
Koho zláká naše činorodá cesta životem,
ať si stopne stacikbusek na Žlebové za plotem!

  

Od 1. 7. 2022 přijímáme - z důvodu omezení provozu ambulance fyzioterapie - do terapie přednostně děti se speciálními potřebami od 0 do 18 let a děti s opožděným psychomotorickým vývojem od 0 do 12 měsíců.
 

1. 6. 2022 DEN DĚTÍ A PŘEDÁNÍ NOVÉHO AUTOMOBILU

Den dětí byl náležitě oslaven. Od paní náměstkyně primátora města Zlína Kateřiny Francové, vedoucího Odboru školství a sportu Magistrátu města Zlína pana Milana Smoly a vedoucího Oddělení autoprovozu, MMZ pana Marcela Červeného jsme převzali nové služební vozidlo Volkswagen Caddy Maxi. Díky své prostornosti poskytne dětem ze stacionáře příjemné a pohodlné cestování za zážitky a dobrodružstvím. Děkujeme.