Mgr. Helena Strnadová

 Vzdělání:

 • 1997 - 2002 - magisterský studijní obor Učitelství pro SŠ - kombinace BI-TV, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2003 – 2006 - bakalářský studijní obor Fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006 – 2008 - navazující magisterský studijní obor Fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2009 – 2012 - bakalářský studijní obor Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta univerzity Karlovy v Praze

  Kurzy, semináře, workshopy:

 • 2007 - intenzivní kurz Feldenkreisovy metody; Z. Franková 
 • 2008 - kurz Vojtovy metody -  část A - LF UK Praha; Bc. Kováčiková, I. Švecová, Mgr. M. Kutín, Mgr. E. Machačová
 • 2009 - kurz Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu; J. Čápová, Mgr. T. Debowski 
 • 2010 - certifikovaný Terapeutický koncept Bazální programy a podprogramy; J. Čápová, Mgr. T. Debowski 
 • 2011 - kurz Sensorické integrace - I. část; Dr.n.med. M. Borkowska, M. Kastory, Bronowska, MUDr. J. Robenková 
 • 2012 - certifikovaný kurz NDT Basic Bobath v pediatrické praxi; PhDr. M. Balogová, S. Capelovitch, Ph.D. V. Kindler, MuDr. J. Švandová, S. Robino 
 • 2013 - kurz Medical Taping Koncept; Mgr. L. Krestová 
 • 2013 - seminář Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním; Mgr. V. Vítová 
 • 2013 - seminář Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním; Mgr. V. Vítová 
 • 2014 - kurz Fyzioterapie funkce I.: Forma Funkce Facilitace; Mgr. J. Holubcová, Mgr. J. Maryška
 • 2014 - kurz z oboru fyzioterapie funkce Clary-Marie Heleny Lewitové - O rukách; Mgr. M. Král 
 • 2014 - kurz Vtah mezi dechovými pohyby a postrou; PhDr. J. Čumpelík, Ph.D. 
 • 2014 - kurz Fyzioterapie funkce II: Pohyb a stabilita; Mgr. J. Maryška 
 • 2014 - workshop Feldenkaisovy metody; J. Nagy 
 • 2014 - NDT – Baby Bobath kurz pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy; Z. Szwiling, F. Zografou, T.F. Blom 
 • 2015 - informační kurz Alternativní a augmentativní komunikace; Dr. J. Wine, Ph.D. V. Kindler 
 • 2015 - workshop Asymetrie ve vývoji dětí; S. Capelovitch Ph.D. 
 • 2015 - 2016 - odborná stáž v rámci kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi; Česká asociace dětských Bobath terapeutů
 •  2016 - kurz Prechtl´s Method on the Qualitative Assessment of General Movements; Dr. K. Prechtl-Roth 
 • 2017 - AMB Birth to Three Assistants Course; H. Philippart 
 • 2018 - 2022 - výcvik Feldenkraisovy metody; R. Russel, U. Schläfke