Mgr. Edita Štěpánová

 Vzdělání:

 • 2002 - 2005 bakalářský studijní obor Fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • 2005 - 2007 magisterský studijní obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 Kurzy, semináře, workshopy:

 • 2005 - kurz Nespecifické mobilizace; Z. Jebavá 
 • 2007 - odborný kurz Bazální programy ve fyzioterapii – A; J. Čápová 
 • 2008 - seminář Týmová spolupráce v terapii pacientů s DMO; MUDr. I. Chmelová, D. Červenková, Bc. Věra Kováčiková
 • 2009 - informační kurz Bobath koncept u dětí s dg. DMO; prim. MUDr. I. Chmelová, D. Červenková
 • 2016 - školící akce "Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami"; Mgr. O. Večeřová
 • 2016 - školící akce "Fyziologická a patologická chůze u pacientů s DMO"; Mgr. O. Večeřová 
 • 2016 - odborná konference Umění fyzioterapie na téma Dětská noha ve fyzioterapii, ortopedii a podiatrii; Mgr. M. Bajerová
 • 2016 - odborný kurz Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou; Mgr. V. Kristková, Mgr. T. Zemánek 
 • 2016 - kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (přístup na principech neurofyziologie); Mgr. B. Fischerová 
 • 2017 - odborný kurz Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta; Mgr. V. Kristková, Mgr. T. Zemánek 
 • 2018 - kurz Medical Taping Concept; Mgr. L. Krestová 
 • 2018 - certifikovaný kurz  NDT - Basic Bobath v pediatrické praxi; Mgr. O. Večeřová, MUDr. J. Švandová, F. Zografou, Z. Szwiling, T. F. Blom 
 • 2018 - kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělýchPhDr. I. Pallová 
 • 2018 - seminář  Hra u dětí se zdravotním znevýhodněním; Mgr. V. Vítová