Fyzioterapie 
 

Dětem s postižením, které navštěvují Rehabilitační stacionář Zlín, je poskytována individuální fyzioterapie v rámci jejich denních a týdenních pobytů. Hlavním terapeutickým přístupem je Bobath koncept, ve kterém jsou proškoleny všechny naše fyzioterapeutky:
Mgr. Dagmar KrálíkováMgr. Helena Strnadová.


Bobath koncept
 

Bobath koncept je ucelený terapeutický přístup k dítěti zaměřený na řešení jeho individuálních problémů, které dítě vývojově omezují a snižují kvalitu jeho života. Dítě je ve středu zájmu spolupracujícího týmu, který tvoří rodina, osobní asistent, zdravotníci (lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped), pracovníci ortoticko-protetičtí, pedagogičtí (pedagog, speciální pedagog, asistent pedagoga), sociální a další. Všichni mají na zřeteli podporu dítěte směrem k jeho začlenění do plnohodnotného společenského života. 
 

V rámci Bobath konceptu se vzhledem ke specifickým potřebám dětí do jednoho roku věku utvořil tzv. Baby-Bobath. Formou Baby-Bobath terapie mohou být v prvním roce života doprovázeny jednak kojenci s rizikovou diagnózou, ale také děti s lehkým motorickým opožděním a vývojovou asymetrií. Baby-Bobath koncept může být zahrnut také do rané podpory předčasně narozených dětí na novorozeneckých JIP.
 

Bobath terapie zastřešuje všechny intervence, které podporují rozvoj dítěte v souladu s hlavní myšlenkou konceptu, kterou je již výše zmíněná participace dítěte na společenském životě. Bobath terapeuti (fyzioterapeut, logoped, ergoterapeut) využívají spontánní potřeby dětí pohybovat se za účelem hry. Učí rodinu, jak má s dítětem manipulovat při přebalování, oblékání/svlékaní, nošení, jak uzpůsobit polohu a pomůcky pro krmení, jak adaptovat prostředí a předměty ke hře, k sebeobsluze či ke vzdělávání, jaký zvolit způsob komunikace, v neposlední řadě jaké vybrat kompenzační pomůcky.

 


  Dagmar Králíková inspiruje rodiče:
- Jak cvičit doma s dítětem s handicapem https://youtu.be/ej1e5l46t7g
- Vhodné polohy pro terapii, polohování a hru u dětí s handicapem 
  https://youtu.be/7XPHUh2x300
  https://youtu.be/CXu7DnQzExU
  https://youtu.be/Cta3rvJHL2g