Ambulantní fyzioterapie  

Ambulantní fyzioterapie v Rehabilitačním stacionáři ve Zlíně je určena dětem ve věku od narození        do 18 let.

Ambulantní fyzioterapii hradí zdravotní pojišťovny nebo je možná přímá úhrada dle aktuálního ceníku (viz poplatky). V současné době má Rehabilitační stacionář uzavřenou smlouvu s těmito pojišťovnami: VZP (111), OZP (207), VoZP ČR (201) a ZPMV ČR (211).

Ambulantní fyzioterapii zajišťují fyzioterapeutky: Mgr. Dagmar Králíková a Mgr. Helena Strnadová. Hlavním terapeutickým přístupem je Bobath koncept, v němž jsou proškoleny všechny výše zmíněné fyzioterapeutky.

V rámci ambulantní fyzioterapie je poskytována individuální terapie dětským klientům a poradenství pro rodiče těchto dětí. Pozornost je v ambulanci věnována:

-        rizikovým předčasně narozeným novorozencům,

-        kojencům s opožděným psychomotorickým vývojem,

-        kojencům s nefyziologickou predilekcí nebo jednostrannou preferencí,

-        kojencům a batolatům s neurologickou, genetickou nebo ortopedickou diagnózou,

-        poradenství v oblasti psychomotorického vývoje,

-        dětem předškolního a školního věku s ortopedickou problematikou (např. vadné držení těla, skolióza, ploché nohy, vrozené vývojové vady),

-        dětem předškolního a školního věku s neurologickou problematikou,

-        poradenství s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek (např. vozíků, sedaček, ortéz).
 

Do ambulance fyzioterapie se lze objednat telefonicky na čísle 577 210 092 nebo na e-mail StacionarNivy@zlin.eu.