Ambulantní fyzioterapie  

Ambulantní fyzioterapie v Rehabilitačním stacionáři ve Zlíně je určena dětem ve věku od narození do 18 let.

Od 1. 7. 2022 přijímáme - z důvodu omezení provozu ambulance fyzioterapie - do terapie přednostně děti se speciálními potřebami od 0 do 18 let a děti s opožděným psychomotorickým vývojem od 0 do 12 měsíců.

Ambulantní fyzioterapii hradí zdravotní pojišťovny nebo je možná přímá úhrada dle aktuálního ceníku (viz poplatky). V současné době má Rehabilitační stacionář uzavřenou smlouvu s těmito pojišťovnami: VZP (111), OZP (207), VoZP ČR (201) a ZPMV ČR (211).

Ambulantní fyzioterapii zajišťují fyzioterapeutky: Mgr. Dagmar Králíková a Mgr. Helena Strnadová. Hlavním terapeutickým přístupem je Bobath koncept, v němž jsou proškoleny výše zmíněné fyzioterapeutky.

V rámci ambulantní fyzioterapie je poskytována individuální terapie dětským klientům a poradenství pro rodiče těchto dětí. Pozornost je v ambulanci věnována:

-        rizikovým předčasně narozeným novorozencům,

-        kojencům s opožděným psychomotorickým vývojem,

-        kojencům s nefyziologickou predilekcí nebo jednostrannou preferencí,

-        kojencům a batolatům s neurologickou, genetickou nebo ortopedickou diagnózou,

-        poradenství v oblasti psychomotorického vývoje,

-       dětem předškolního a školního věku s ortopedickou problematikou (např. vadné držení těla, skolióza, ploché nohy, vrozené vývojové vady),

-        dětem předškolního a školního věku s neurologickou problematikou,

-        poradenství s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek (např. vozíků, sedaček, ortéz).
 

Do ambulance fyzioterapie se lze objednat telefonicky na čísle 778 400 546 nebo na e-mail StacionarNivy@zlin.eu.