Mgr. Dagmar Králíková

 Vzdělání:

 • 1993-1996 - bakalářský studijní obor Fyziotrapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1996-1999 - magisterský studijní obor Fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

 Kurzy, semináře, workshopy:

 • 1999 - Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (měkké a mobilizační techniky); Mgr. Dobeš 
 • 2007 - Základní symposium bazální stimulace; Mgr. K. Friedlová 
 • 2008 - Nadstavbové symposium bazální stimulace; Mgr. K. Friedlová 
 • 2011 - kurz Senzorická integrace – I.část; Dr.n.med.M.Borkowska,M.Kastovy, Bronowska, MUDr. Robenková
 • 2012 - odborný kurz Základy hiporehabilitace v praxi; Mgr.Š. Smíšková,Mgr.K. Čapková
 • 2013 - kurz Medical Taping Koncept; Mgr. L. Krestová
 • 2016 - kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie;Mgr. B. Fischerová
 • 2016 - školící akce Fyziologická a patologická chůze u pacientů s DMO; ČADBT
 • 2017 - workshop Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch; Mgr. R. Crhonková 
 • 2018 - certifikovaný kurz NDT Basic Bobath v pediatrické praxi; Mgr. O. Večeřová, MUDr.J. Švandová, Mgr. R. Sysalová, Z. Szwiling, T. F. Blom, F. Zografou 
 • 2018 - seminář Hra dětí se zdravotním znevýhodněním; Mgr. V. Vítová 
 • 2019 - seminář Vývojová kineziologie ve sportovním tréninku; Mgr.S. Švecová, Hauserová, Ing. L. Petrželová