VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DĚTÍ
           V ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA - REHABILITAČNÍM STACIONÁŘI       
OD 01/2022

 

Školné 2022

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu 

násobek životního minima

cena

do 3,4

2 505 Kč

nad 3,4

4 175 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně 

násobek životního minima

cena

do 3,4

2 226 Kč

nad 3,4

3 479 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu 

násobek životního minima

typ pobytu

do 3,4

3 770 Kč

nad 3,4

5 440 Kč

Paušální poplatek za dítě/ den na omezený počet dnů v měsíci 

výše paušálního poplatku

290 Kč/ den

Paušální poplatek za dítě/ den za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

321 Kč/ den

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí v nočních hodinách – týká se dětí, které využívají jiný typ denního pobytu v rehabilitačním stacionáři (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

výše paušálního poplatku

60 Kč/ noc

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku 10 – 16 let (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

 

278 Kč

dítě/odpoledne 14:00 - 19:00

363 Kč

dítě/odpoledne+noc 14:00 – 18:00

 

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 3,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.
 

Paušální poplatek za práce fyzioterapeuta

Specializované rehabilitační techniky (Bobath, BPP, FDS, měkké a mobilizační techniky)

 380 Kč dítě/60min

 

Poradna psychomotorického vývoje

380 Kč dítě/60min

 

Paušální poplatek za pohybové aktivity s využitím koně

240 Kč dítě/20min 
(165 Kč pro Rehabilitační stacionář Zlín, 90 Kč pro Šanci pro život, z. s.)

 

 

 

 

Stravné 2022

Dítě do 3 let/den

Cena celkem 79 Kč

 

 

 

z toho:

 

snídaně

14

přesnídávka + oběd

30 (9+21)

svačina

10

večeře

19

                                                                                        nápoje                                   6

 

Dítě 3 – 6 let/den

Cena celkem 82 Kč

 

 

 

z toho:

 

snídaně

14

přesnídávka + oběd

31 (9+22)

svačina

10

večeře

20

                                                                                        nápoje                            7 

 

Dítě 6 – 10 let/den

Cena celkem 91 Kč

 

 

 

z toho:

 

snídaně

14

přesnídávka + oběd

37 (10+27)

svačina

10

večeře

22

                                                                                        nápoje                             8

                                  

Dítě 10 – 16 let/den

Cena celkem 105 Kč

 

 

 

z toho:

 

snídaně

16

přesnídávka + oběd

41 (10+31)

svačina

12

večeře

27

                                                                        nápoje                             9