VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DĚTÍ
           V ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA - REHABILITAČNÍM STACIONÁŘI        OD 09/2019

Školné 2019

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu 

násobek životního minima

cena

do 2,7

2 277 Kč

nad 2,7

3 795 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně 

násobek životního minima

cena

do 2,7

2 024 Kč

nad 2,7

3 163 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu 

násobek životního minima

typ pobytu

do 2,7

3 427 Kč

nad 2,7

4 945 Kč

Paušální poplatek za dítě/ den na omezený počet dnů v měsíci 

výše paušálního poplatku

264 Kč/ den

Paušální poplatek za dítě/ den za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

292 Kč/ den

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí v nočních hodinách – týká se dětí, které využívají jiný typ denního pobytu v rehabilitačním stacionáři (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

výše paušálního poplatku

55 Kč/ noc

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku 10 – 16 let (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

253 Kč

dítě/odpoledne 14:00 - 19:00

330 Kč

dítě/odpoledne+noc 14:00 – 18:00

 

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,7 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.

Paušální poplatek za práce fyzioterapeuta

Specializované rehabilitační techniky (Bobath, BPP, FDS, měkké a mobilizační techniky)

 345 Kč dítě/60min


Poradna psychomotorického vývoje

345 Kč dítě/60min


Paušální poplatek za pohybové aktivity s využitím koně

240 Kč dítě/20min 
(150 Kč pro Rehabilitační stacionář Zlín, 90 Kč pro Šanci pro život, z. s.)
Stravné 2019

Dítě do 3 let/den

Cena celkem 69 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

13

přesnídávka + oběd

29 (9+20)

svačina

9

večeře

18

 

 

Dítě 3 – 6 let/den

Cena celkem 72 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

13

přesnídávka + oběd

31 (9+22)

svačina

9

večeře

19

 

 

Dítě 6 – 10 let/den

Cena celkem 81 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

14

přesnídávka + oběd

35 (10+25)

svačina

10

večeře

22

 

 

Dítě 10 – 16 let/den

Cena celkem 94 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

15

přesnídávka + oběd

40 (11+29)

svačina

12

večeře

27