Rehabilitační stacionář Zlín

Stacionář je umístěný v Hanzelkově vile ve zlínské čtvrti Nivy. Známý cestovatel Jiří Hanzelka věnoval tento dům v roce 1958 státu  za účelem zřízení mateřské školky. Později zde byly provozovány týdenní jesle. Od roku 1993 slouží vila dětem se zdravotními problémy.

Rehabilitační stacionář je organizační složkou statutárního města Zlína. Dle zákona č. 372/2011 Sb. je stacionář poskytovatelem zdravotních služeb.

Předmětem činnosti organizační složky je poskytování zdravotních služeb a výchovně vzdělávací péče dětem do šestnácti let s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a s poruchou autistického spektra, poradenská činnost zákonným zástupcům dětí do šestnácti let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje, sebeobsluhy a dalších souvisejících dovedností, péče o děti do 3 let v denním režimu, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost a poskytování ubytovací služby, provoz ambulance fyzioterapie pro děti a mladistvé do osmnácti let.

Cílem poskytované péče je podporovat a upevňovat zdraví dětí, systematicky a komplexně uspokojovat potřeby dětí v konceptu Bazální stimulace, zachovávat a obnovovat optimální funkce pohybového systému, podporovat mentální vývoj dítěte, sebeobslužné dovednosti a samostatnost dítěte, rozvíjet komunikaci a řeč, podporovat a pomáhat rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s postižením.