Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii.

V rehabilitačním stacionáři používáme metodu celostní muzikoterapie již od roku 2012. Vytvořil ji a rozvinul PaedDr. Lubomír Holzer. Tato metoda předpokládá celostní – holistický – přístup ke světu, muzikoterapii, k osobnosti klienta i osobnosti muzikoterapeuta. Pojem „celostní terapie“ znamená takový léčebný přístup ke klientovi, který vnímá člověka jako celek na všech jeho úrovních – fyzické, mentální, emoční a rovněž duchovní.

Aktivní skupinovou muzikoterapii provádí externí muzikoterapeutka Gabriela Katrušáková, která je členkou zapsaného spolku „Šance pro život“ a pravidelně do zařízení přijíždí 1x za 14 dní. Skupinová muzikoterapie trvá 45 minut. Účastní se jí děti ze stacionáře a personál pod vedením muzikoterapeuta. Dle možností se aktivně zapojujeme hraním na nástroje. Každé setkání je jiné a přináší nám společný muzikoterapeutický prožitek.

Při muzikoterapii používáme hru na nástroje v přirozeném ladění, které jsou vyrobené z přírodních materiálů, např. ústní harfu, brumle, koncovky, salašnickou fujaru, rámový (šamanský) buben, buben djembe, tibetské mísy, gongy, perkuse a další.

Muzikoterapeutka si vede u každého dítěte tzv. Pozorovací záznam skupinové muzikoterapie. Zde zaznamenává významné projevy dětí – reakce na hudební nástroje, vývoj jejich instrumentálních i hlasových schopností, a zda potřebují blízkost a asistenci dospělého.

V rámci zapsaného spolku Šance pro život se muzikoterapie uskutečňuje i pro děti z mateřských škol nebo pro veřejnost, třeba v rámci Týdne zdraví.

Medailónek - Katrušáková Gabriela

Kvalifikace: učitelka MŠ, muzikoterapeut
Vystudovala třísemestrální kurz Celostní muzikoterapie 1 u PaedDr. Lubomíra Holzera na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Muzikoterapii se věnuje od roku 2012. Je členem zapsaného spolku Šance pro život a od roku 2017 členem EACM, z. s. (Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie)

Působnost místní: Zlín, Zlínský kraj

Působnost odborná: aktivní i prožitková celostní muzikoterapie – individuální i ve skupinách, vedení muzikoterapeutických workshopů, muzikoterapie v MŠ

Cílová skupina
: děti předškolního i školního věku (klasické i speciální školy a školky), střední školy, domovy pro seniory, osoby s handicapem, pedagogičtí pracovníci, senioři, veřejnost

Email: qvapca@seznam.cz

Telefon: +420 737 959 682