Kontaktní hipoterapie 

Kontaktní hipoterapie je novinkou nejen ve Zlínském kraji. 

Je to velmi netradiční zážitek smyslový a emoční. V bezprostřední blízkosti se setkává klient s velkým zvířetem – poníkem. V průběhu přímého kontaktu dochází k odstranění obav, strachu a budování sebedůvěry. Terapie umožňuje vnímat čichové, hmatové, sluchové, vibrační i emocionální podněty (hlazení srsti, žíní, pletení copánků z žíní, hřebelcování a česání, vnímání dupotu kopyt a frkání nozder, vibrací kůže, možnost pohledět do nádherných očí zvířete, navodit projevy radosti). A to vše v důvěrné a klidné atmosféře. Terapie má obrovský vliv na motivaci k aktivitě a komunikaci. 

Délka terapie se stanovuje dle aktuálního stavu koně, max. 40 min. Osvědčila se individuální forma (5 – 10 min. na klienta). Terapii lze provádět se speciálně cvičeným koněm s vhodnou povahou a v dobrém zdravotním stavu. Důležitou roli hraje i prostor k provádění kontaktní terapie a optimální pracovní podmínky pro koně - teplota, přístup z venkovního prostoru, možnost provádět terapii venku apod.

V rámci projektu probíhá zkušebně v Rehabilitačním stacionáři ve Zlíně. Do stacionáře dochází poník Zoukie. Momentálně se připravuje na zkoušky pod záštitou hiporehabilitační společnosti zakončené certifikátem.

http://www.vija.wz.cz/terapie.html