Hipoterapie

Zapsaný spolek Šance pro život ve spolupráci s Rehabilitačním stacionářem od roku 2002 pravidelně zajišťuje hipoterapii – fyzioterapeutickou metodu využívající trojrozměrného pohybu koňského hřbetu při chůzi, který se přenáší na tělo dítěte a tím pozitivně působí na jeho posturu a pohybové vzorce. Příjemné pocity zažívá klient i při kontaktu s koňskou srstí, která stimuluje povrchové taktilní receptory.

Prostřednictvím hipoterapie chceme u dětí (s psychomotorickým/ motorickým znevýhodněním) přirozenou a zábavnou cestou omezit rozvoj a fixování chybných pohybových stereotypů a dosáhnout zlepšení posturálních funkcí, rovnovážných a obranných reakcí, znormalizovat svalový tonus, podpořit nácvik chůze. Obohatit pohybový repertoár dítěte o nové motorické dovednosti a zkušenosti. Také podpořit rozvoj verbální komunikace, motivovat dítě k aktivitě a rozvíjet jeho mentální složky osobnosti. Snažíme se zakomponovat výchovné aspekty bezpečnosti pohybu člověka v blízkosti velkého zvířete a budovat vztah a respekt k živým bytostem.

Hipoterapii provádíme od dubna do října na ohrazené, venkovní jízdárně v Jaroslavicích. Tuto máme v trvalém nájmu od Statutárního města Zlína. V blízkosti je v pronájmu ustájen kůň jménem Fist (plemeno Hafling), valach cvičený k terapeutickým účelům pod vedením Miloše Panušky. Personálně zajišťuje hipoterapii hipoterapeut (fyzioterapeut), asistent hipoterapeuta (zdravotní sestra, speciální pedagog či rodič klienta), vodič koně. Každá terapeutická lekce bývá zahájena tím, že se dítě nejprve přivítá s koněm. Poté následuje 5 - 25 minut trvající terapie. Časový interval se řídí úrovní pokročilosti daného klienta s přihlédnutím k jeho aktuálnímu stavu a únavě. Na závěr lekce se dítě rozloučí s koněm a s asistencí dospělého jej odmění pamlskem (mrkev, chleba, jablka).

Prostřednictvím hipoterapie chceme u dětí (s psychomotorickým/ motorickým znevýhodněním) přirozenou a zábavnou cestou omezit rozvoj a fixování chybných pohybových stereotypů a dosáhnout zlepšení posturálních funkcí, rovnovážných a obranných reakcí, znormalizovat svalový tonus, podpořit nácvik chůze. Obohatit pohybový repertoár dítěte o nové motorické dovednosti a zkušenosti. Také podpořit rozvoj verbální komunikace, motivovat dítě k aktivitě a rozvíjet jeho mentální složky osobnosti. Snažíme se zakomponovat výchovné aspekty bezpečnosti pohybu člověka v blízkosti velkého zvířete a budovat vztah a respekt k živým bytostem.