Canisterapie

Canisterapie je založena na přímém kontaktu člověka se psem a jejich vzájemné pozitivní interakci. Jedná se o vhodnou podpůrnou terapii, která napomáhá ke zlepšení psychosociálního vývoje dětí s tělesným, mentálním i smyslovým postižením. Díky emočně libým prožitkům, které kontakt se psem nabízí, přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, zvyšuje motivaci dítěte, a tím podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, sociální interakci a emoční vývoj. Může být využita ke zlepšení koncentrace pozornosti, snížení agresivity a k rozvoji sociálního cítění. Učí děti vnímat a navazovat vztah s canisterapeutickými psy. Děti prožívají radost, uvolnění a získávají nové sociální kontakty.

 Canisterapie (individuální i skupinová) využívá pro své aktivity prostory RS. K počtu dětí je vždy zajištěn adekvátní počet dospělých osob tak, aby mohla canisterapie nerušeně probíhat, aby mohlo každé dítě očekávat podporu a vedení při kontaktu se zvířetem a mohlo se maximálně zapojit do připravovaných aktivit. V závislosti na ročním období a aktuálním počasí se skupinová canisterapie koná také ve venkovních prostorách zahrady.

 

Díky canisterapeutickým týmům můžeme nabídnout:

 

 • Individuální a skupinovou canisterapii
 • Praxi pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • Poradenství a zaškolení nových canisterapeutických týmů
 • Ukázku canisterapeutických aktivit pro veřejnost
 • Ukázku canisterapeutických aktvivt pro jesle a mateřské školy

  

Canisterapie přináší našim dětem:

 

 • nácvik koncentrace a zvýšení pozornosti
 • rozvíjení citových schopností
 • uspokojovat potřeby něžnosti
 • snížit nesmělost a uzavřenost a podpořit spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
 • rozvíjení ochranitelských a pečovatelských postojů u dítěte při poznávání nových věcí
 • rozvíjení sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i snížení agresivity klienta
 • rozvíjení komunikace a zvládnutí chování v kolektivu
 • rozvíjení rozumových schopností
 • zájem o určité aktivity s cílem zvyšovat dobu soustředění se na tuto činnost
 • rozvíjení pozorovacích schopností i správné návyky chování se k ostatním lidem
 • zlepšení komunikačních dovedností, rozšiřujeme slovní zásobu a zejména v oblasti logopedie i vyjadřovací schopnosti
 • rozvíjení pohybových schopností zvyšujeme u dětí motivaci k pohybu i jejich pohybové schopnosti
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky

  Terapeut s odborným pracovníkem zařízení (speciální pedagog, fyzioterapeut, logoped) volí činnost klienta se psem dle toho, zda je dítě samostatně pohyblivé nebo částečně či zcela imobilní. Vzhledem k tomu, že schopnosti a možnosti každého pacienta i každého psa jsou velmi různé, je věcí psovoda a terapeutů, jaký přesný metodický postup momentálně zvolí. Častou formou canisterapeutického procesu je polohování dítěte s pomocí psa. Návštěva canisterapeutického týmu trvá přibližně hodinu. Dítě se nejdříve přivítá se psem a jeho psovodem. Poté se domluví cíl činnosti a začne se s polohováním, nácvikem komunikace či nácvikem jednoduchých pokynů. Na závěr hodiny dítě odmění psa piškotem či drobným pamlskem.

Vzhledem ke specifickým potřebám našich dětí s kombinovaným postižením je dobré dlouhodobé a opakované využití jednoho canisterapeutického pejska pro jedno až dvě děti. Dítě tak získá důvěru v celý tým, jeho pohybové možnosti a další dovednosti se tak postupně zlepšují.

 Canisterapeutické týmy:

 • Emília Vránová a dlouhosrstá kolie Amore Mio New Marton (Chyr) – vedení skupinových canisterapií, návštěva 1 x za 2 týdny.
 • Michaela Dunčová a americký stafordšírský teriér Bublina Meloun – skupinová canisterapie 1x za 2 týdny.