Canisterapie

Canisterapie je založena na přímém kontaktu člověka se psem a jejich vzájemné pozitivní interakci. Jedná se o vhodnou podpůrnou terapii, která napomáhá ke zlepšení psychosociálního vývoje dětí s tělesným, mentálním i smyslovým postižením. Díky emočně libým prožitkům, které kontakt se psem nabízí, přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, zvyšuje motivaci dítěte, a tím podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, sociální interakci a emoční vývoj. Může být využita ke zlepšení koncentrace pozornosti, snížení agresivity a k rozvoji sociálního cítění. Učí děti vnímat a navazovat vztah s canisterapeutickými psy, což ji přináší radost.

Canisterapie (individuální i skupinová) využívá pro své aktivity prostory RS. K počtu dětí je vždy zajištěn adekvátní počet dospělých osob tak, aby mohla canisterapie nerušeně probíhat, aby mohlo každé dítě očekávat podporu a vedení při kontaktu se zvířetem a mohlo se maximálně zapojit do připravovaných aktivit. V závislosti na ročním období a aktuálním počasí se skupinová canisterapie koná také ve venkovních prostorách zahrady.

 

Canisterapeutické týmy:

·         Emília Vránová a dlouhosrstá kolie Chyr –pes - vedení skupinových canisterapií, návštěva 1 x za 4 týdny.

·       Michaela Dunčová a americký stafordšírský teriér Buggy – fena – skupinová canisterapie 3x za měsíc.

·          Markéta Špačková a dalmatin Chloe – fena – polohování i skupinová canisterapie 1x měsíčně

 

Díky canisterapeutickým týmům můžeme nabídnout:

 

·         Individuální a skupinovou canisterapii

·         Praxi pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol

·         Poradenství a zaškolení nových canisterapeutických týmů

·         Ukázku canisterapeutických aktivit pro veřejnost

·         Ukázku canisterapeutických aktivit pro jesle a mateřské školy

  

Canisterapie přináší našim dětem:
 

·         nácvik koncentrace a zvýšení pozornosti

·         rozvíjení citových schopností

·         uspokojovat potřeby něžnosti

·         snížit nesmělost a uzavřenost a podpořit spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám

·         rozvíjení ochranitelských a pečovatelských postojů u dítěte při poznávání nových věcí

·         rozvíjení sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i snížení agresivity klienta

·         rozvíjení komunikace a zvládnutí chování v kolektivu

·         rozvíjení rozumových schopností

·         zájem o určité aktivity s cílem zvyšovat dobu soustředění se na tuto činnost

·         rozvíjení pozorovacích schopností i správné návyky chování se k ostatním lidem

·     zlepšení komunikačních dovedností, rozšiřujeme slovní zásobu a zejména v oblasti logopedie i vyjadřovací schopnosti

·         rozvíjení pohybových schopností zvyšujeme u dětí motivaci k pohybu i jejich pohybové schopnosti

·         rozvíjení hrubé i jemné motoriky

 

Terapeut s odborným pracovníkem zařízení (speciální pedagog, fyzioterapeut, logoped) volí činnost klienta se psem dle toho, zda je dítě samostatně pohyblivé nebo částečně či zcela imobilní. Vzhledem k tomu, že schopnosti a možnosti každého pacienta i každého psa jsou velmi různé, je věcí psovoda a terapeutů, jaký přesný metodický postup momentálně zvolí. Častou formou canisterapeutického procesu je polohování dítěte s pomocí psa. Návštěva canisterapeutického týmu trvá přibližně hodinu. Dítě se nejdříve přivítá se psem a jeho psovodem. Poté se domluví cíl činnosti a začne se s polohováním, nácvikem komunikace či nácvikem jednoduchých pokynů. Na závěr hodiny dítě odmění psa piškotem či drobným pamlskem.

Vzhledem ke specifickým potřebám našich dětí s kombinovaným postižením je dobré dlouhodobé a opakované využití jednoho canisterapeutického pejska pro jedno až dvě děti. Dítě tak získá důvěru v celý tým, jeho pohybové možnosti a další dovednosti se tak postupně zlepšují.