Aktuality
 

Činnost spolku Šance pro život, z.s. je podporován Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Děkujeme.

                                                                         

 

Děkujeme za podporu i Fondu zdraví statutárního města Zlína.

 

 

Projekt Hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie pro děti s kombinovaným a zrakovým postižením je realizován za podpory Continental Barum, s.r.o.

 

 

Projekt Hipoterapie, canisterapie pro děti s postižením vznikl za podpory Nadace ČEZ.