Aktuality
 

V srpnu 2023 byl spolku přidělen status Přidruženého střediska České hiporehabilitační společnosti, z.s. (https://hiporehabilitace-cr.com/)
         
                                     

Činnost spolku Šance pro život, z.s. je podporován Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Děkujeme.

                                                                         

 

Děkujeme za podporu i Fondu zdraví statutárního města Zlína.     

 

 

Projekt Hipoterapie, canisterapie a muzikoterapie pro děti s kombinovaným a zrakovým postižením je realizován za podpory Continental Barum, s.r.o.

 

 

Projekt Hipoterapie, canisterapie pro děti s postižením vznikl za podpory Nadace ČEZ.