ŠANCE PRO ŽIVOT, Z. S.

 

 

Spolek Šance pro život, z. s. byl založen jako občanské sdružení dne 10. 7. 2000 s cílem pomáhat rodinám dětí s postižením nabídkou terapií. Ty byly a jsou poskytovány zdarma nebo jsou z větší části hrazené spolkem.

Z počátku byla realizována hipoterapie, v následujícím roce jsme jako jedni z prvních ve Zlíně začali s canisterapií polohováním. Bezmála 15 let spolek pořádal pravidelná měsíční rodinná setkání s tematickým a tvořivým programem. Ve spolupráci s Nekky baby clubem Zlín jsme organizovali pravidelná plavání dětí s postižením pod vedením instruktorek/ů plavání, poté na tuto aktivitu navázal Rehabilitační stacionář. Od roku 2012 pravidelně pořádáme skupinové muzikoterapie.

 

V současnosti probíhají tyto projekty:

  • Hipoterapie v cvičné ohradě v Jaroslavicích – 2x týdně v jezdeckou sezónu (zpravidla duben – říjen)
  • Hipoterapeutické ježdění na Ranči v Tlumačově – 4 x ročně
  • Terapie poníkem v Rehabilitačním stacionáři – příležitostně
  • Canisterapie polohováním – 2 – 3x za měsíc v Rehabilitačním stacionáři
  • Canisterapie skupinová – 1x týdně v Rehabilitačním stacionáři
  • Canisterapie skupinová nebo polohování - dle poptávky
  • Muzikoterapie skupinová – 2x za měsíc v Rehabilitačním stacionáři
  • Muzikoterapie skupinová - dle poptávky (MŠ, jesle, apod.)
  • Muzikoterapie relaxační – dle poptávky

 

Terapie vedou kvalifikovaní odborníci – hipoterapeuté, fyzioterapeuté, muzikoterapeuté, spec. pedagogové, zdravotní sestry a další dobrovolníci. Pro realizaci zooterapií je nutná týmová spolupráce s psovody a vodiči či majiteli koní a dalšími.

 

Finanční zajištění terapií je uskutečňováno díky nadačním darů, darů od soukromých nebo právnických osob a částečně z příspěvků klientských rodin (viz. „podporují nás“).

  

https://www.facebook.com/%C5%A0ance-pro-%C5%BEivot-zs-213538082174121/