ŠANCE PRO ŽIVOT, Z. S.Cílem spolku Šance pro život, z. s. je nabídnout netradiční možnosti terapie pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a dalšími kombinovanými vadami a podpora rodin dětí s postižením. Spolek chce umožnit a podpořit volnočasové aktivity dětí a zapojit je mezi zdravé vrstevníky, a tím také podpořit jejich integraci do běžných mateřských škol a základních škol. Umožňuje setkávání rodin dětí s postižením i „zdravých“.

Pomocí hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, ergoterapie a rehabilitačního plavání chceme pomáhat rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí po stránce rozumové, sociální, emocionální a tělesné. Pořádáním integračních aktivit nabízet další možnosti realizace, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Každý z terapeutických projektů má svého koordinátora, terapeutické týmy a členy, kteří v něm pracují již několik let. Snažíme se, aby koordinátoři a terapeuti byli odborníky v oblastech speciální pedagogiky, fyzioterapie, zdravotnictví, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, výcviku psů a koní.

Canisterapii, muzikoterapii, ergoterapii a integrační setkávání zajišťují členové spolku v budově a prostorách zahrady Rehabilitačního stacionáře, Žlebová 1590, Zlín. Pro hipoterapii využíváme ohrazenou cvičnou louku s nástupní rampou v Jaroslavicích, Ranč LackySky v Lípě a pro ježdění s rodiči také Ranč Montana Trail Tlumačov. Rehabilitační plavání probíhá v prostorách Baby clubu Nekky.

Od roku 2014 se snažíme prezentovat naše projekty také v prostorách zlínských jeslí, Základní školy praktické a základní školy speciální Zlín, Středisku rané péče Educo. O našich akcích se veřejnost může dočíst také v Magazínu města Zlína, na webových stránkách Rodiny ve Zlíně a nástěnce Famili Point, Zlín.

Spolek se snaží prezentovat svou činnost na veřejných akcích nestátních neziskových organizací, které jsou pod záštitou magistrátu města Zlína či Zlínského kraje. Vidět nás tedy můžete při výstavě studentů Univerzity Tomáše Bati Život není zebra, nebo na vernisáži Zlínského jara.

 

Za finanční podporu děkujeme Sociálnímu fondu magistrátu města Zlína, fyzickým a právnickým osobám.