Kontakt

statutární zástupce: Bc. Markéta Špačková, předsedkyně

Bc. Jitka Trčalová, místopředsedkyně

adresa:                     tř. Tomáše Bati 1290, Otrokovice 765 02

registrace:                Spolkový rejstřík u Krajského soudu v Brně, L. 8082/RD2/KSBR,

        Fj 109491/2015/KSBR

IČO: 70876185

telefon: 739659579

e-mail: s
anceprozivot@seznam.cz

facebook:              Šance pro život, z. s.

číslo účtu: 1410791399/0800