Šance pro život, z. s.

statutární zástupce: Bc. Markéta Špačková, předsedkyně

Bc. Jitka Trčalová, místopředsedkyně

adresa:                     tř. Tomáše Bati 1290, Otrokovice 765 02

registrace:                Spolkový rejstřík u Krajského soudu v Brně, L. 8082/RD2/KSBR,

        Fj 109491/2015/KSBR

IČO: 70876185

telefon: 739659579

e-mail: sanceprozivot@seznam.cz

facebook:
https://www.facebook.com/%C5%A0ance-pro-%C5%BEivot-zs-213538082174121/
číslo účtu: 1410791399/0800