Fyzioterapie 

Fyzioterapii dětí u nás v současné době zajišťují tři terapeutky: Mgr. Králíková Dagmar, Mgr. Strnadová Helena a Mgr. Štěpánová Edita.       

Terapie dětí je u nás založena na principech Bobath konceptu, který prostřednictvím týmu specialistů podporuje rozvoj dětí s postižením za účelem jejich maximální účasti na společenském životě. Fyzioterapie dětí ve stacionáři je ryze individuální, zaměřená na jejich vývojová omezení v pohybových dovednostech, smyslovém vnímání a sebeobslužných činnostech. Bobath koncept je rovněž uplatnitelný také u dětí bez postižení, u nichž je patrné lehké motorické opoždění či asymetrie.

Kromě Bobath konceptu jsou do fyzioterapie dětí zařazovány také prvky konceptu bazálních podprogramů a Feldenkraisovy metody. Dále naše terapeutky využívají MTC koncept kinezio-tejpingu. Všemi fyzioterapeutickými postupy je také podpořena myšlenka konceptu bazální stimulace.

Fyzioterapii poskytujeme dětem v rámci jejich pobytu ve stacionáři, nebo formou ambulantní péče, která je od 1. 10. 2018 hrazena všeobecnou zdravotní pojišťovnou. S ostatními zdravotními pojišťovnami byl smluvní vztah navázán v průběhu roku 2019.