Bazální stimulace

V roce 2006 absolvovaly první dvě pracovnice základní kurz. Začali jsme zavádět prvky bazální stimulace do praxe a lze říct, že od té doby probíhá péče ve stacionáři v konceptu bazální stimulace. Zavedení ošetřovatelské péče v duchu konceptu znamenalo velký přínos a posun, nejen pro děti a jejich rodiny, ale také pro personál. Kolektiv proškolených pracovníků se postupně rozrůstal a do práce v duchu konceptu byli vtaženi všichni zdravotníci, pedagogové i pomocný personál a kuchařky. Vyvrcholením našeho snažení byla kontrolní supervize paní doktorky Friedlové, která zhodnotila a ověřila správnost zavedení konceptu do péče. Na základě této supervize stacionář získal certifikát pracoviště bazální stimulace, a to v roce 2010 a 2013.

"Děti s postižením jsou stejně jedinečné, jako každé jiné. V každodenní péči Bazální stimulace znamená snahu porozumět potřebám těchto dětí i jejich rodin, přemýšlet o těchto potřebách a hledat cesty, jak je naplnit. Bazální stimulace umožňuje lépe proniknout do jejich způsobu vnímání a prožívání. Všechny výhody a přínos prvků bazální stimulace je v naprosté shodě s naším snažením. Každé nepatrné zlepšení je pro nás důležité."

Více informací lze získat přímo ve stacionáři.