Poplatky

Výše poplatků za školné a stravné dětí v organizační složce statutárního města Zlína – Rehabilitačním stacionáři od 01/2015

Školné

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu 

násobek životního minima

cena

do 2,4

2 070 Kč

nad 2,4

3 450 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně 

násobek životního minima

cena

do 2,4

1 840 Kč

nad 2,4

2 875 Kč

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu 

násobek životního minima

typ pobytu

do 2,4

3 115 Kč

nad 2,4

4 495 Kč

Paušální poplatek za dítě/ den na omezený počet dnů v měsíci 

výše paušálního poplatku

240 Kč/ den

Paušální poplatek za dítě/ den za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

260 Kč/ den

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí v nočních hodinách – týká se dětí, které využívají jiný typ denního pobytu v rehabilitačním stacionáři (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

výše paušálního poplatku

50 Kč/ noc

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku 10 – 16 let (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) 

výše paušálního poplatku

230 Kč

dítě/odpoledne 14:00 - 19:00

300 Kč

dítě/odpoledne+noc 14:00 – 18:00

 

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.Ceník stravného 2015

 

Dítě do 3 let/den

Cena celkem 63 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

11

přesnídávka + oběd

26

svačina

9

večeře

17

 

 

Dítě 3 – 6 let/den

Cena celkem 66 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

11

přesnídávka + oběd

27

svačina

9

večeře

19

 

 

Dítě 6 – 10 let/den

Cena celkem 74 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

12

přesnídávka + oběd

32

svačina

9

večeře

21

 

 

Dítě 10 – 16 let/den

Cena celkem 86 Kč

 

 

z toho:

 

snídaně

13

přesnídávka + oběd

35

svačina

12

večeře

26